اهمیت ترکیب فیدوگارد در تغذیه ی درختان پسته

ترکیبات حاوی فسفیت بخصوص فسفیت پتاسیم + مس موجب اختلال در مسیر های بیوسنتز فسفر و تجمع ترکیباتی مانند پلی فسفات ها و پیرو فسفات ها درون عامل بیماری زای قارچ فایتوفتورا می شود
اهمیت ترکیب فیدوگارد در تغذیه ی درختان پسته

✍🏻 اهمیت ترکیب فیدوگارد در تغذیه ی درختان:

تحقیقات گوناگونی در مورد اعمال اثر ترکیبات فسفیت علیه عوامل قارچی به ثبت رسید. یک تحقیق در مورد اثرات کنترلی این ترکیب برای کنترل قارچ فایتوفترا که عامل اصلی پوسیدگی طوقه در درختان پسته و به زبان ساده و اصطلاح باغداران عامل شیره سیاه در درختان پسته است. نشان داد که ترکیبات حاوی فسفیت بخصوص فسفیت پتاسیم + مس موجب اختلال در مسیر های بیوسنتز فسفر و تجمع ترکیباتی مانند پلی فسفات ها و پیرو فسفات ها درون عامل بیماری زای قارچ فایتوفتورا می شود. بنابراین واکنشهای آنابولیستی پیروفسفوریلاز بلوکه و متوقف می شوند و تجمع پیروفسفات حاصل این فرآیند خواهد بود. نتایج تحقیقات در مورد کاربرد ترکیب فیدوگارد نشان داده است تجمع فسفیت مانع از ادامه ی مسیر بیوشیمیایی پنتوزفسفات و اکسیداتیو پنتوزفسفات که مسیرهای اصلی تولید انرژی در عامل بیمارگر فایتوفترا محسوب می شوند می شودبنابراین عامل بیمارگر عملکردش کند و متوقف خواهد شد. نتایج تحقیقات به وضوح نشان داد که فیتواکسین های تولیدی دیواره ی سلولی اندامهای در معرض اسیب درختان پسته را دچار تغییراتی میکنند که نتیجه ی آن ایجاد تغییرات مثبت فرایندهای زیستی به نفع گیاه میزبان است. بنابراین مقاومت به نحوی بسیار ساده در درختان پسته با کاربرد فیدوگارد ایجاد می شود. با بهبود سرعت متابولسیم ها در درختان پسته و از طرفی فقدان انرژی در عامل بیماری زا دست بالا با گیاه خواهد بود. مکانیسم القاء مقاومت توسط فسفیت ها نه تنها پیچیده نیست بسیار ساده و قابل درک است بنابراین کاربرد ترکیب *فسفیت-پتاسیم+مس* جهت مدیریت گموز پسته کاملا رضایت بخش است لذا مصرف آن را موکد توصیه می نمائیم .

ارائه ی جمع بندی:

موضوع: اهمیت ترکیب *فیدوگارد* در تغذیه ی درختان پسته باغداران گرانقدر با توجه به بیان نکات گفته شده در مورد افزایش مقاومت درختان در برابر عوامل قارچی و همچنین اثرات قارچ کشی ترکیب فسفیت پتاسیم و بهبود تمام شاخص های رشد رویشی و زایشی درختان پسته در صورت کاربرد ترکیبات #فسفیت بجای فسفات تاکید اکید کاربرد این ترکیب را برای باغات پسته توصیه میکنیم.  بهترین زمان استفاده در درختان پسته: نیمه ی اول پاییز

فروشگاه کشاورزی نپکام

گردآوری و باز نشر :
مهدی سعیدی نژاد
 محمود سارانی

 


سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه
0 لیست علاقه مندی ها
0 مورد سبد خرید
حساب من