در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود آمینو فیدر روی

197,000 تومان
  • برطرف کننده کمبود و تأمین کننده روی مورد نیاز گیاه
  •  قابل مصرف در تمامی کشت های زراعی و باغی (حاوی آمینواسید)
  •  افزایش دهنده سبزینگی فعالیت فتوسنتزی در گیاه
  •  افزایش توسعه ریشه و پنجه زنی در غلات
  •  افزایش دهنده ریشه اولیه و کمک به گیاه جهت مقابله با استرس های محیطی
  •  افزایش دهنده و تنظیم کننده ترشح هورمون اکسین در گیاه