در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

آلگاروت جلبک دریایی ریشه زا

382,000 تومان
  • محرک سیستم ریشه گیاهان و بهبود راندمان جذب آب و مواد غذایی
  • افزایش مقاومت ریشه گیاه به انواع تنش های محیطی
  • کاهش خسارت ناشی از بیماری های ریشه ای ( قارچ ، باکتری ، نماتد)
  •  فعال کردن میکروارگانیسم های مفید خاک
  •  افزایش حجم و گسترش ریشه ها با کمک هورمون اکسین * نکته : مصرف آلگاروت در مواردی که صدمه فیزیکی به ریشه ها وارد شده و یا به هر دلیلی رشد ریشه ها کند و متوقف شده ، ضروری است . * نکته : آلگاروت را می توان در تمام مراحل رشدی گیاه و به صورت خاکی از طریق انواع روش ها ی آبیاری استفاده نمود. * نکته : در خزانه نیز میتوان آلگاروت را به طور مستقیم بر روی قلمه و گیاهچه های در حال ریشه زایی محلول پاشی نمود .