در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کود کامل 3-2-3 کمبی نکس

103,000 تومان
  • قابل استفاده برای همه گیاهان زراعی در تمام طول فصل
  • کمک به تناسب در رشد رویشی و زایشی
  • کمک به تکمیل فرایند های زیستی
  • استارتر قوی در محلول پاشی اول فصل کمک به خروج از حالت توقف رشد
  • کود کامل ۳-۲-۳ با دارا بودن مقادیر مشخصی از عناصر ، مناسب برای افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد می باشد.
  • حاوی عناصرمیکرو وماکرو همراه با آمینواسید وجلبک دریایی ترکیبی فوق العاده به عنوان استارتر اول فصل می باشد.
  •  کمک به افزایش کمی و کیفی محصول
  • همراهی عناصر ماکرو و میکرو موجب می شود تا واکنش های شیمیایی به طور کامل در گیاه انجام پذیرد و وقفه ای در انتقال مراحل رشدی در گیاه ایجاد نشود.